Patrick Reslows “heder och samvete”

Nyhetsinslaget ser du här.

I maj 2013 skrev Patrick Reslow under ett dokument där han “på heder och samvete” lovade att han “ska arbeta för Moderaterna under hela mandatperioden 2014-2018”. 

Av dokumentet framgår att Reslow även lovade att avsäga sig sina uppdrag om han lämnar partiet.

Igår meddelade Patrick Reslow att han har hoppat av Moderaterna och gått över till Sverigedemokraterna. Trots det tänker han behålla sin riksdagsplats.

Här kan du läsa hela dokumentet:

ÅKESSON HÖJER TONLÄGET

Igår kväll var det partiledardebatt i SVT:s Agenda. Det blev en debatt där Centerpartiets Annie Lööf och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson var mest på hugget. Stärkta av opinionsmässiga framgångar gick de på offensiven.

När jag intervjuade alla partiledarna efter debatten sade Jimmie Åkesson att han ser sig själv som en statsministerkandidat i “minst lika hög grad” som Anna Kinberg Batra.

Men Jimmie Åkesson fick genast svar på tal av Annie Lööf. “Högmod går före fall”, sade Lööf och påpekade att inget annat parti vill regera ihop med SD.

Frågan är om den linjen kommer att hålla med det opinionsläge som finns idag.

NY JÄMVIKTSRIKSDAG

I den vetenskapliga sammanvägning av alla opinionsmätningar som TV4 presenterade förra veckan var Sverigedemokraterna 2,3 procentenheter större än Moderaterna.

Om det vore val nu skulle det bli helt jämnt mellan de två traditionella höger-vänster-blocken i riksdagen. Miljöpartiet och Kristdemokraterna skulle åka ur riksdagen, enligt TV4 Väljaropinion. S+V skulle nå upp till 137 mandat och C+L+M också 137 mandat.

Det skulle alltså bli en ny sorts jämviktsriksdag. Och Sverigedemokraterna skulle få en helt avgörande position som vågmästare med 75 mandat, ännu starkare än den position som de har idag.

ALLIANSEN KNAKAR I FOGARNA

Igår syntes inte särskilt många tecken på att Alliansen har en gemensam front. Anna Kinberg Batra gjorde en ganska blek insats, det var Stefan Löfven och Annie Lööf som i första hand tog fajterna mot Jimmie Åkesson.

Stefan Löfven gick till hårt angrepp mot Jimmie Åkesson och beskrev Sverigedemokraternas budget som “ett fall för Lyxfällan”. Åkesson svarade med att anklaga Löfven för lögn. Men Kinberg Batra stod tyst och verkade inte vilja delta i matchen.

Och vad skulle hon säga. Moderaterna har ju sedan i januari börjat glänta på dörren till Sverigedemokraterna, med uttalanden som Kinberg Batra fortfarande kämpar med att förklara innebörden av. Nu är det Lööf som tar på sig uppgiften att markera borgerligt avståndstagande från Sverigedemokraternas värderingar och rötter.

Alliansens bristande sammanhållning gynnar Jimmie Åkesson. Ju mer det borgerliga blocket knakar i fogarna desto lättare blir det för Åkesson att höja tonläget.

FRÅGOR SOM PASSAR SD

En annan faktor som gynnar SD är att de frågor som nu dominerar agendan passar Sverigedemokraterna väl. Igår kväll var Isabella Lövin bedrövad över att Klimatet inte fanns med på dagordningen och Anna Kinberg Batra hade säkert önskat att Skatterna lyfts fram.

Men redaktionen för Agenda hade utgått från de frågor som väljarna tycker är viktigast och det sammanfaller med dem som Sverigedemokraterna satsar på.

Det är alltså knappast en slump att Jimmie Åkesson nu passar på och höjer tonläget. När Donald Trump har blivit USA:s president och Marine Le Pen har fått en tredjedel av rösterna i det franska valet så är det logiskt att den svenska motsvarigheten blir kaxig.

För de andra partierna är det här ett mycket besvärligt läge som ytterligare ökar pressen på att hitta nya samarbetsformer. Det blir en spännande tid fram till valet.

På TV4 Play kan du ser intervjuer med alla partiledarna efter debatten igår.

Nyhetsinslag om debatten

 

 

 

SD näst största parti

Sverigedemokraterna är nu Sveriges näst största parti. SD leder över Moderaterna med drygt två procentenheter. Det visar en ny sammanvägning av alla opinionsmätningar, som TV4Nyheterna presenterar ikväll.

Sammanvägningen har tagits fram av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och är starten för ett samarbetsprojekt som kallas TV4 Väljaropinion.

TV4 Väljaropinion bygger på aktuella mätdata från de nio olika källor som rapporterar om hur väljarna skulle rösta: Demoskop, Inizio, Ipsos, Novus, SCB, Sentio, Sifo, Skop och YouGov.

Mätningarna viktas efter: 1) Hur omfattande de är. 2) När de är gjorda. 3) Kvaliteten i mätmetoderna. Målet är att ta fram en mer stabil bild av opinionsläget.

I den stora sammanvägningen får Sverigedemokraterna 19,3 procent, medan Moderaterna är nere på 17,0 procent. SD har nu etablerat sig som Sveriges näst största parti.

KD OCH MP UNDER SPÄRREN

Socialdemokraterna behåller positionen som största parti med 27,8 procent. Både Kristdemokraterna och Miljöpartiet ligger under riksdagsspärren med 3,7 respektive 3,6 procent.

Centerpartiet har mer än fördubblat sitt stöd sedan riksdagsvalet och får i sammanvägningen stöd av 12,8 procent.

Vänsterpartiet når upp till 7,3 procent och Liberalerna 5,3 procent. Feministiskt Initiativ får 2,0 procent och övriga partier 1,2 procent.

DÖTT LOPP MELLAN VÄNSTER OCH HÖGER

Om det vore val idag så skulle de här siffrorna leda till att vi bara får sex partier i riksdagen och både MP och KD skulle åka ur. Dessutom skulle det bli helt jämnt i mandatfördelningen mellan S+V och C+L+M.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samlar tillsammans 137 mandat, de tre kvarvarande borgerliga partierna samlar också de 137 mandat. Sverigedemokraterna skulle få en mycket stark vågmästarroll med 75 riksdagsplatser.

Om man ser till de traditionella blocken, med samtliga partier inräknade har de tre rödgröna nu stöd av 38,7 procent av väljarna, medan de fyra allianspartierna kommer upp i 38,8 procent.

Nu lanserar vi TV4 Väljaropinion

Ikväll är det premiär för TV4 Väljaropinion, vårt nya sätt att rapportera om hur svenska folket skulle rösta om det vore val idag. Istället för att lita på en enda mätning publicerar vi en vetenskaplig sammanvägning av alla väljarbarometrar.  

TV4 Väljaropinion görs i samarbete med statsvetarna på Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Sammanvägningen baseras på väljarundersökningar från nio olika källor: Demoskop, Inizio, Ipsos, Novus, SCB, Sentio, Sifo, Skop och YouGov.

De mätningar som ingår i TV4 Väljaropinion viktas efter: 1) Hur omfattande de är. 2) När de är gjorda. 3) Kvaliteten i mätmetoderna. Resultatet blir den mest heltäckande bilden av opinionsläget som går att ta fram.

I Nyheterna kl 19 ikväll publicerar vi resultatet av den nya sammanvägningen. Då får du se hur starkt stödet är för de olika partierna just nu.

Så fungerar TV4 Väljaropinion.

 

Massiv kritik mot ID-kontroller

Har idag läst igenom alla kritiska synpunkter som lämnats till regeringen med anledning av förslaget om id-kontroller.

Ett tjugotal myndigheter, företag och organisationer hann med att yttra sig under den korta tid som gick innan utkastet blev en proposition.

Eftersom förslaget om att kunna stänga Öresundsbron ströks har jag koncentrerat mig på de delar som handlar om id-kontrollerna.

Här är ett axplock citat ur de yttranden som regeringen fick ta emot. 

Sveriges Bussföretag:

”Det är inte rimligt att transportören ska utföra polisiära uppgifter”

”Övervältrande av statens uppgifter och kostnader till transportörerna är inte skäligt.”

”Det finns inte heller några konsekvensanalyser utförda för vad det kostar transportörerna med denna föreslagna lagstiftning. Det är högst anmärkningsvärt.”

”resenärer kommer att drabbas av förseningar och höjda biljettpriser till följd av identitetskontroller.”

”Vidare riskerar även arbetsmiljön för bussförare att försämras till följd av stress och risk för hot och vild vid avvisning av resenär som betalt färdbiljett men inte kunnat visa giltig identitetshandling.”

”Dessutom har bussförare till skillnad från polis- och tulltjänsteman ingen utbildning eller kunskap att avgöra vad som är en äkta eller uppenbart falsk identitetshandling. Kontrollen riskerar därigenom att bli en kostsam men verkningslös åtgärd.”

”I detta fall har endast ett fåtal erhållit möjlighet att avge ett muntligt remissyttrande och på en extremt kort tid, mindre än två dygn. Märkligt är bland annat att Svensk Kollektivtrafik saknas som remissinstans.”

”Remissen erhölls den 30 november och svar önskades senast den 2 december. Därmed är det omöjligt att fullständigt analysera förslagen och dess konsekvenser.”

”högst otillfredsställande att remittera ett sådant förslag med så kort remisstid som två dygn.”

”Det stipuleras inte heller hur transportören ska kunna visa att en kontroll har genomförts.”

”Under resan kan således identitetshandlingar försvinna och hur ska då föraren kunna bevisa riktigheten av en sådan lista och att den verkligen har upprättats?”

”Frågor om bevisbördan utreds inte närmare i promemorian.”

”Risken för ökat hot och våld mot bussförare berörs inte.”

”Resenärer kommer drabbas av förseningar. Passagerarnas rättigheter om ersättning vid förseningar behandlas inte i underlaget.”

”Många barn under eller runt 18 år reser ensamma med kollektivtrafiken. Hur ska en bussförare avgöra ålder när barn/ungdomar är runt 18 år.”

”Kan uppstå hotfulla situationer. Finns en risk att kollektivtrafiken läggs med skyddsstopp ex Skånetrafiken.”

Skånetrafiken:

”Enligt underlaget så förutsätts att kontrollen sker på dansk sida…Vad händer om DSB inte utför kontrollen eller om de inte gör den bra så att någon ändå kommer ombord? Svensk polis är tillsynsmyndighet, men har inte mandat på dansk sida. Region Skåne befarar att det kan finnas personer på tåget som anländer till Sverige som inte är kontrollerade och att polisen då dömer ut en sanktionsavgift…trots att det är DSB som varit försumlig.”

”Ska polisen fortsätta med gränskontrollerna? Det blir då först en kontroll på dansk sida och sen ett stopp på svensk sida för poliskontroll. Detta är orimligt för de som reser på sträckan.”

”får man räkna med 45-60 min försening”

”trafik behöva glesas till 20 minuterstrafik istället för 10 minuterstrafik”

”Om åtgärderna gäller mer än en månad kommer det att innebära 20 procent färre resande. Region Skåne skulle få en minskad intäkt per månad om 14 miljoner kronor. Om åtgärderna skulle gälla i sex månader skulle summan för intäktsbortfall och kostnader för kontrollerna uppgå till totalt 80 miljoner kr.”

 

Transportstyrelsen:

”övergripande frågan är begreppet ”transportör” som är lite oklart. Det finns ingen definition i författningarna eller löptexten. TS är därför tveksam till om det är den som har avtal med transportören eller den som utför transporten rent faktiskt som avses. TS tycker att det bör vara den som rent faktiskt utför transporten som ska avses.”

Migrationsverket:

Utnyttjande av andra transportmedel kan bli effekten…Även här kommer aktörerna inom den illegala flyktingsmugglingen anpassa sitt handlingsmönster och använda transportmedel som inte täcks av lagtexten…Ett alternativ skulle kunna vara att knyta lagen till själva gränspassagen generellt och inte till något särskilt transportmelden”

”Begreppet giltig id-handling. Det finns ingen definition vad som avses med sådan…Det finns en stor mängd id-handlingar med mkt lågt bevisvärde som kan komma att bedömas som giltiga vid transporten, men som inte är giltiga vid en prövning enligt utlänningslagen. Det blir vidare en besvärlig situation för transportören som inte har tillräckligt expertis för att avgöra om handlingen är giltig”.

SKL:

”Förslaget kommer dock att belasta trafikföretagen och kan även innebära ökade kostnader för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Denna kostnad måste kompenseras från statens sida.”

Kustbevakningen:

”KBV har svårt att förstå hur kontrollerna ska gå till i praktiken…”

Polisen:

”Meningen är att busschaufförer och konduktörer ska göra en grundläggande identitetskontroll och om personen t ex helt saknar id-handlingar eller om de är förfalskade eller falska. Polismyndigheten anser att denna kontroll kommer att bli mycket svår och att det läggs ett väldigt stort ansvar på dessa chaufförer och konduktörer. Enligt gränspolissektionen utgör i migrationsrättsliga sammanhang endast en passhandling en godtagbar id-handling.”

”det är oklart vilka befogenheter de har att genomsöka en buss eller ett tåg…Det blir svårt att avgöra om transportören uppfyllt sin skyldighet eller om personerna gjort sig av med sina handlingar därefter.”

Kammarrätten:

”Enligt regeringens förslag ska identitetskontrollerna utföras av transportören. Detta är en ingripande åtgärd för transportörerna och omställningstiden för dessa blir mycket kort.”

”Det konstateras att frågan om eventuella ersättningsanspråk från transportörer och/eller resenärer, vid exempelvis inställda eller försenade avgångar, inte har behandlats.”

Justitiekanslern:

”papperslösa flyktingar ska förhindras att resa in i landet.”

”tveksamt om enbart den omständigheten att det på grund av det världspolitiska läger f n är många människor som söker sig till Sverige är tillräcklig för att motivera en sådan inskränkning…”

”För den enskilde…är skyddsbehovet rimligen detsamma oavsett hur många andra som vid en given tidpunkt söker asyl.”

”Mot den bakgrunden framstår det som tveksamt om en sådan begränsning av möjligheten att söka asyl i Sverige som skulle bli en konsekvens av den föreslagna regleringen fullt ut är förenligt med Sveriges internationella åtaganden.”

”Under alla förhållanden saknas det en ordentlig analys av hur de framlagda förslagen förhåller sig till gällande nationella och internationella regler på asylområdet.”

”Ett inte helt orimligt antagande är t ex att den föreslagna regleringen kan leda till att många som annars hade sökt sig till landet i mer ordnade former med bus, tåg eller färja istället kommer att använda sig mer okonventionella och i vissa fall kanske rentav farliga vägar. De remitterade förslagen innehåller inte någon analys av tänkbara konsekvenser i dessa avseenden eller när det gäller den potentiella ökningen av organiserad människosmuggling.”

SJ:

”uppgiften att utföra identitetskontroll av personer som reser in i landet bör utföras av Polismyndigheten med bistånd av Tullverket. Det är en uppgift om bör åvila myndighet med kompetens att bedöma äkthet och giltighet av identitetshandlingar och inte åläggas enskilda transportörer. Det är inte rimligt att transportören ska utföra polisiära uppgifter och dessutom stå för dessa kostnader med risk för höga sanktionsavgifter.”

”För att kunna genomföra identitetskontroller enligt föreliggande förslag skulle SJ…tvingas anlita vaktbolag.”

”risken stor att stora delar av trafiken måste lägga ned. Kostnaderna för att fullgöra skyldigheten och risken för trafikstörningar som sprider sig vidare inom järnvägssystemet i södra Sverige och på södra stambanan är alltför stora i förhållande till de intäkter som trafiken genererar för transportörerna.”

”av yttersta vikt att det sätts upp en infrastruktur, t ex i form av avgränsade ytor på särskilda plattformar, som möjliggör en effektiv och ändamålsenlig identitetskontroll. Ansvaret för att skapa en sådan infrastruktur måste åvila staten i egenskap av infrastrukturförvaltare.”

”Om en passagerare uppvisar ett dokument med ett fotografi med text skriven på t ex persiska eller arabiska, förväntas transportören kunna ta ställning till om detta är en giltig identitetshandling?”

”hur ska transportören visa att identitetskontroller genomförts för att undvika att påföras sanktionsavgift?”

Svensk Sjöfart:

”Merkostnaderna för enbart överfarten Helsingborg-Helsingör förväntas bli 50-60 MSEK per år. Dock inte inräknat något krav på registrering av passagerare vilket indikeras i förslaget.”

”Att införa ett strikt ansvar för denna mycket betungande uppgift som nu tillfaller privata företag är helt oacceptabelt.”