NU LYFTER MODERATERNA

Stödet för Moderaterna har ökat kraftigt efter bytet av partiledare. Samtidigt har Sverigedemokraterna försvagats. Opinionsutvecklingen pekar på ett skifte i svensk politik. Moderaterna har återtagit positionen som näst största parti och leder nu över SD med 2,6 procentenheter. Det visar TV4 Väljaropinion som Nyheterna publicerar ikväll.

Så här ser opinionsläget ut just nu – när alla väljarbarometrar vägs ihop av statsvetarna på Göteborgs universitet. Socialdemokraterna är klart största parti. Centerpartiets framgångsvåg tycks vara över. Miljöpartiet och Kristdemokraterna är båda under riksdagsspärren. Men den största förändringen syns i striden om väljarsympatierna mellan M och SD.

Jämfört med förra sammanvägningen, som vi publicerade 30 augusti, så har stödet för Moderaterna ökat med hela 3,2 procentenheter. Samtidigt har Sverigedemokraterna backat med 1,9 procentenheter. Därmed har Moderaterna gått förbi SD och återigen blivit näst största parti. Med bred marginal.

I maj 2016 hade Moderaterna över 25 procent och låg nästan 8 procentenheter över SD. Sedan krympte avståndet bit för bit och i våras blev SD större. Men nu i oktober har alltså Moderaterna gått om SD igen. Tidpunkten för det senaste skiftet sammanfaller med bytet av partiledare i M och nya beslut om förändringar i partiets politik.

Jämfört med valresultatet 2014 är Centerpartiet, trots den senaste tidens tillbakagång, det parti som kraftigast har fått ökat stöd. Även Sverigedemokraterna är betydligt starkare idag än hösten 2014. Moderaterna står, trots det senaste uppsvinget, fortfarande på rejält minus i relation till valresultatet. För MP och KD är det rena katastrofsiffror. Liberalerna står och stampar. Vänsterpartiet är starkare nu än då. Socialdemokraterna ligger fortfarande en bit under sitt valresultat.

Om siffrorna i den här sammanvägningen blev verklighet skulle det leda till stora förändringar i riksdagens sammansättning. Bara sex partier blir kvar eftersom både Miljöpartiet och Kristdemokraterna åker ut. Men varken vänstersidan eller de borgerliga är i närheten av majoritet. SD har fortfarande, trots den senaste tidens tillbakagång, en mycket stark vågmästarroll.

KOMMENTAR:

Ulf Kristersson har fått något av en drömstart som partiledare. Han tog över i ett läge när Moderaterna redan hade förberett nya kursändringar i politiken. Även om de nya partiprogrammen togs fram under Anna Kinberg Batras tid som partiledare så blir det Ulf Kristersson som förknippas med att Moderaterna vässar sin politik.

Ett förslag som sticker ut, och sannolikt attraherar många av de väljare som tidigare gått från M till SD, är nationellt tiggeriförbud. Beslutet klubbades igenom på stämman i Örebro efter en intensiv debatt där starka protester hördes från framförallt ungdomsförbundet. “Man kan inte förbjuda fattigdom” var ett av MUF:s argument, men majoriteten på stämman gick ändå på partistyrelsens linje.

Bytet av partiledare har också lett till ett slut för de interna strider och maktkamper som under lång tid har försvagat Moderaterna möjligheter att stå enade utåt. Missnöjet med Anna Kinberg Batra hade trappats upp till nivåer som blev svåra att hantera. Med Ulf Kristersson har Moderaterna fått arbetsro och möjlighet att koncentrera sig på att arbeta med sakfrågor istället för personstrider.

I de första debatterna som partiledare har Ulf Kristersson överlag fått bra betyg i de enkäter som publicerats efteråt. Det har lett till positiva rubriker som gett Moderaterna förnyat självförtroende.

Ulf Kristersson har också lyckats formulera Moderaternas hållning till Sverigedemokraterna på ett tydligare sätt än vad Anna Kinberg Batra klarade av. Kristersson har undvikit att trampa ned i vaga formuleringar som ger utrymme för hårdragna tolkningar om att M och SD tänker inleda ett omfattande politiskt samarbete. Det kan vara en förklaring till att Moderaterna nu också tycks ta tillbaka väljare från Centerpartiet.

En faktor som ytterligare stärker Ulf Kristersson är att han inte är lika starkt förknippad med Reinfeldts ”öppna hjärtan”-linje som Anna Kinberg Batra har varit. När Moderaterna nu tar avstånd från Fredrik Reinfeldts hållning till flyktingpolitiken har Kristersson därför större trovärdighet som bärare av det nya budskapet.

Dock återstår flera utmaningar för Kristersson. Alliansen är fortfarande splittrad i regeringsfrågan och har ingen enad linje om hur de borgerliga ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Ska Alliansen hålla öppet för att bilda regering med hjälp av SD-röster eller inte? M och KD tycker det, C och L är benhårt emot. Väljarna vill ha besked, men det finns inga tecken på att de fyra partierna kommit närmare en gemensam lösning.

Om Moderaterna fortsätter att växa kan det också leda till att de mindre partierna vädrar missnöje med utvecklingen. Kristdemokraterna är hårt pressade och har också låga opinionssiffror. Centerpartiets framgångsvåg har skapat förhoppningar om att Annie Lööf ska kunna inta rollen som statsministerkandidat, nu verkar det mindre sannolikt än tidigare.

Smekmånaden för Kristersson kan snart vara över, men just nu är det optimism och framtidstro som präglar Moderaterna.

/ Ulf Kristofferson 2017-10-26

 

Läs om vår kommentarspolicy