TV4 Väljaropinion augusti 2017

En mittenregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna skulle få majoritet i riksdagen med 178 mandat. Det visar TV4 Väljaropinion för augusti. Under sommaren har Moderaterna inte lyckats vinna några fler väljare, medan stödet för Socialdemokraterna har ökat trots IT-skandalen. 

opinionSå här ser det ut just nu. Snart ett år före valet. I den sammanvägning av alla väljarbarometrar som Göteborgs universitet gör för TV4.

Jämfört med den förra sammanvägningen i juni är förändringarna små. Moderaterna har inte vuxit någonting. Sverigedemokraterna behåller sitt försprång på 2,5 procentenheter. Men Socialdemokraterna har fått ökat stöd – trots IT-skandalen.

Om man jämför dagens siffror med valresultatet framstår Centerpartiet och Sverigedemokraterna som de stora vinnarna, medan Moderaterna och Miljöpartiet har backat mest. Socialdemokraterna ligger fortfarande under sitt valresultat och Kristdemokraternas sits är mycket besvärlig.

Blev det här valresultat skulle riksdagen se ut så här. Kristdemokraterna blir helt utan mandat, eftersom de hamnar under 4-procentspärren.

Lägger man ihop de tre rödgröna partierna får de tillsammans 151 mandat. Det är åtta mandat färre än vad de har tillsammans idag.

De tre kvarvarande borgerliga partierna skulle få 128 mandat ihop. Också en försvagning jämfört med vad Alliansen har idag.

Om man tänker sig ett samarbete där SD ingår är det bara Moderaterna som eventuellt skulle kunna vara tänkbara. Men de båda ihop skulle ändå bara få 130 mandat i riksdagen.

En koalition mellan M och S, som en del förespråkar, skulle inte heller ha tillräckligt starkt väljarstöd för att nå majoritet i riksdagen. Tillsammans har de båda partierna 170 mandat med dagens siffror.

Slutsatsen blir att blockpolitiken måste brytas för att hitta en kombination som har majoritet i riksdagen.

Och just nu räcker det med tre partier för att komma över gränsen på 175 mandat. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna når tillsammans 178 mandat och har alltså det stöd som krävs för att bilda en majoritetsregering. Om de kan lösa alla frågor där de inte är överens.

 

 

 

 

Läs om vår kommentarspolicy