TV4 Väljaropinion juni 2017

Stödet för Moderaterna fortsätter att minska. Endast 16,2 procent av väljarna skulle rösta på Moderaterna om det vore val idag. Det visar en ny sammanvägning av alla svenska väljarbarometrar som statsvetarna vid Göteborgs universitet har tagit fram för TV4Nyheterna.

I förra TV4 Väljaropinion, som publicerades 10 maj i år, låg stödet för Moderaterna på 17,0 procent. Sedan dess har det sjunkit med ytterligare 0,8 procentenheter och hamnar i dagens TV4 Väljaropinion på 16,2 procent. Det innebär att Moderaterna nu har backat 7,1 procentenheter från valresultatet på 23,3 procent.

KD SJUNKER ÄNNU DJUPARE

Även Kristdemokraternas kräftgång fortsätter. I dagens sammanvägning når partiet bara upp till 3,0 procent, en nedgång med 0,7 procentenheter jämfört med TV4 Väljaropinion från maj månad, då partiet låg på 3,7 procent. I jämförelse med valresultatet på 4,6 procent står KD nu på minus 1,6 procentenheter.

Det tredje partiet som backar är Sverigedemokraterna, från 19,3 procent i maj till 18,7 procent i dagens mätning. En nedgång med 0,6 procentenheter på drygt en månad. Men jämfört med valresultatet ligger SD fortfarande högt över, med en samlad uppgång på 5,8 procentenheter från de 12,9 procent som röstade på SD i september 2014. SD har idag en stark ställning som näst största parti, med en ledning över Moderaterna på 2,5 procentenheter.

CENTERPARTIET OCH LIBERALERNA HAR MEDVIND

Den positiva trenden för Centerpartiet håller i sig. Andelen väljer som skulle rösta på Centerpartiet har ökat med 0,3 procentenheter, från 12,8 till 13,1 procent i TV4 Väljaropinion juni. Det innebär att stödet för Centerpartiet nu har mer än fördubblats sedan valet 2014, hela 7,0 procentenheter upp från valresultatet på 6,1 procent.

Liberalerna kan också glädjas åt positiva siffror. Stödet för Liberalerna ökar med 0,6 procentenheter från 5,3 till 5,9 procent. Liberalerna har därmed passerat den nivå på 5,4 procent som partiet nådde upp till i september 2014. Uppgången sedan valet ligger på 0,5 procentenheter.

REGERINGSPARTIERNA STÄRKS

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet noterar plussiffror i TV4 Väljaropinion juni. För Socialdemokraterna handlar det om en uppgång med 0,6 procentenheter, från 27,8 till 28,4 procent.

Miljöpartiet ökar med 0,4 procentenheter, från 3,6 till 4,0 procent. Men trots uppgången skulle Miljöpartiet bli utan mandat om det vore val idag. Noteringen på 4,0 procent är en avrundning uppåt, den underliggande siffran är 3,97 procent och partiet löper fortfarande stor risk att hamna under riksdagsspärren vid nästa val. I jämförelse med valresultatet 2014 har MP backat med 2,9 procentenheter.

VÄNSTERPARTIET ÖKAR OCKSÅ

Stödet för Vänsterpartiet ökar från 7,3 procent till 7,7 procent, en uppgång på 0,4 procentenheter från i maj. Jämfört med valet 2014 har partiet vuxit med 2,0 procentenheter.

Så här ser det politiska läget ut inför Almedalsveckan:

V                   7,7                                                            +0,4                                                          +2,0

S                   28,4                                                          +0,6                                                          -2,6

MP                4,0                                                            +0,4                                                          -2,9

C                   13,1                                                          +0,3                                                          +7,0

L                   5,9                                                            +0,6                                                          +0,5

KD                3,0                                                            -0,7                                                           -1,6

M                   16,2                                                          -0,8                                                           -7,1

SD                18,7                                                          -0,6                                                           +5,8

V+S+MP      40,1                                                          +1,4                                                          -3,5

C+L+KD+M 38,2                                                          -0,6                                                           -1,2

Plus/minussiffrorna avser förändringar jämfört med den TV4 Väljaropinion som publicerades 10 maj 2017, resp valresultatet 2014.

 

TV4 Väljaropinion görs av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet och är en sammanvägning av samtliga väljarbarometrar som publiceras i Sverige. Material samlas in från nio olika källor och siffrorna viktas efter 1) när undersökningen har gjorts, 2) hur många som svarat och 3) kvaliteten i mätmetoderna. Sammanvägningar dämpar plötsliga opinionsskutt och på kort sikt är förändringarna oftast små. Mer information om hur undersökningarna görs hittar du här: http://valforskning.pol.gu.se/forskningsinformation#M_M_

KOMMENTAR:

Den goda ekonomiska utvecklingen och den urstarka arbetsmarknaden gynnar regeringen och Stefan Löfvens envisa gnetande om samarbete tycks gå hem hos väljarna. Socialdemokraterna har idag en stark ställning som Sveriges största parti, nästan tio procentenheter före tvåan, men historiskt på en låg nivå och fortfarande en bra bit under valresultatet 2014. Sverigedemokraterna har, trots den senaste nedgången, befäst sin ställning som näst största parti och framstår allt tydligare som Socialdemokraternas huvudmotståndare inför valet nästa år. Allianspartiernas strider inför öppen ridå och det misslyckade försöket att visa enad front i budgetfrågan har sannolikt skrämt bort många väljare. Inget av de rödgröna partierna backar i den här mätningen medan allianspartierna har en ojämn utveckling. Kristdemokraterna sjunker allt djupare medan Liberalerna så smått har börjat klättra uppåt. Men det mest påtagliga är Moderaternas djupa kris. De försök att vända utvecklingen som Anna Kinberg Batra har gjort verkar hittills inte ha fått någon effekt, raset bara fortsätter. Om det inte vänder uppåt snart är nya avgångskrav sannolikt att vänta. Det stöd Kinberg Batra fick från sina motståndare vid den senaste stormen var villkorat. Centerpartiet knappar in på Moderaterna. Avståndet är nu bara 3,1 procentenheter. Alliansen kan vara på väg mot upplösning.

 

 

 

 

 

Läs om vår kommentarspolicy