ROMSON ÖVERKÖRD I KOLFRÅGAN

Miljöpartiets ledning förlorade den heta stridsfrågan om Vattenfalls brunkolsverksamhet. I det utskott som hanterar ämnet fick kraven på hårdare skrivningar enhälligt stöd. Partistyrelsen blev överkörd. Åsa Romson har fått en skarp tillrättavisning från kongressen att agera tuffare i kolfrågan.

”Idag har Miljöpartiet ytterligare en superkraft – att vara regeringsparti.”

Det sade Åsa Romson när hon idag inledde Miljöpartiets kongress i Örebro. Men ombuden gjorde inte vågen.

Många upplever att Miljöpartiet snarare har tappat kraft den senaste tiden. Blivit blekare och fjärmat sig från sina rötter som en följd av alla kompromisser med Socialdemokraterna.

 SÄNKTA MÅL INFÖR VALET

När de båda språkrören senare hade pressträff medgav Gustav Fridolin också att det har varit en besvärlig tid. Han förklarade att Miljöpartiets mål numera är att uppnå ett tvåsiffrigt opinionsstöd när man går in i nästa valrörelse.

Det innebär i praktiken sänkta ambitioner. Inför valet i höstas var målet att MP skulle vara Sveriges tredje största parti. Det misslyckades och bronsmålet framstår idag som en vision utan realistisk förankring.  Idag har Sverigedemokraterna starkare stöd än MP+ V tillsammans och en solklar position som nummer tre, efter S och M.

MP har alltså gett upp sin kraftmätning med SD eller åtminstone lagt den på is tills vidare. Romson fick dock stark uppskattning från ombuden i bänkarna när hon talade sig varm för integration.

 FRUSTRATION BLAND OMBUDEN

När jag snackar runt med ombuden på kongressen märker jag att det finns en stark frustration över att språkrören inte har varit tydligare när det gäller till exempel Natos övningar i Sverige och Vattenfalls brunkolsverksamhet.

Romson hade inte med sig någon kolbit upp i talarstolen och nämnde inte heller Vattenfall i sitt tal, trots att miljön och klimatfrågan som vanligt upptog störst andel av hennes tid.

Kolfrågan ser också ut att bli den här kongressens stora stridsfråga. Av allt att döma kommer partistyrelsens linje att bli överkörd av kongressen när beslutet tas i morgon.

PARTISTYRELSEN GAV UPP

I det utskott som förbereder frågan vann de som kräver hårdare skrivningar. Beslutet blev att “MP verkar för att Vattenfall behåller och successivt fasar ut sin brunkolsverksamhet och då annullerar motsvarande utsläppsrätter”. Beslutet togs enhälligt med röstsiffrorna 45-0.

Åsa Romson förklarade efteråt att hon och partistyrelsen accepterar beslutet och inte tänker strida emot det. Hon kallade det en kompromiss, men det är svårt att se vad som motiverar det ordvalet. Partistyrelsen gav upp stämmer bättre med sanningen.

Kontentan är att partistyrelsen har fått en skarp tillrättavisning av sina egna gräsrötter. Åsa Romson uppmanas att vara tuffare, hon får inte gå med på att Vattenfall säljer delar av sin brunkolsverksamhet för att på så sätt slippa undan problemet.

Och för att återknyta till den “superkraft” som Åsa Romson talade om i sitt inledningstal. Att döma av hur ombuden agerar är det kanske snarare befogat att tala om regeringsarbetet som grön kryptonit för Miljöpartiet.

 

Läs om vår kommentarspolicy